Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Sản phẩm chính: Model MT305 (Có dialpad), Mic Phonenix nhỏ
Quy mô:
Hình thức hoạt động: Dịch vụ, Khác, Thương mại, Tổ chức

Liên hệ Nhà cung cấp