Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

Tìm kiếm công nghệ

Sản phẩm

|

Nhà cung cấp

Đăng tin tìm mua
Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Sản phẩm chính: Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện, Hệ thống tưới nước thông minh, Thiết bị thăm dò địa điện đa cực, Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg, Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ, Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10, Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACS5, Hệ thiết bị điện di mao quản tự động một kênh xách tay, Thiết bị quan trắc trực tuyến thống số nhu cầu ôxy hóa học COD, Sản phẩm vật liệu mang vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải, Cảm biến pin nhiên liệu VSV để đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý, Quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước thải sau xử lý, Công nghệ kiểm định tiền lâm sàng các chế phẩm có hoạt tính chống ung thư, Bột ngâm chân thảo dược và bột tắm thảo dược dành cho trẻ em
Quy mô:
Hình thức hoạt động:

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty cổ phần Biển Bạc

Công ty cổ phần Biển Bạc

Sản phẩm chính:
Quy mô:
Hình thức hoạt động: Dịch vụ, Nhà phân phối, Tổ chức

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty cổ phần XNK thiết bị khoa học và tư vấn Quốc tế

Công ty cổ phần XNK thiết bị khoa học và tư vấn Quốc tế

Sản phẩm chính:
Quy mô: 10 nhân viên
Hình thức hoạt động: Khác, Nhà phân phối, Xuất- Nhập khẩu

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty TNHH VNMARTS

Công ty TNHH VNMARTS

Sản phẩm chính:
Quy mô:
Hình thức hoạt động: Thương mại

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty Systemgear Việt Nam

Công ty Systemgear Việt Nam

Sản phẩm chính:
Quy mô: 100 nhân viên
Hình thức hoạt động: Dịch vụ, Nhà phân phối

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty TNHH điện tử tin học Technology Việt Nam

Công ty TNHH điện tử tin học Technology Việt Nam

Sản phẩm chính:
Quy mô: 20 nhân viên
Hình thức hoạt động: Nhà phân phối, Sản xuất, Thương mại

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty Thế Long

Công ty Thế Long

Sản phẩm chính:
Quy mô: 20 nhân viên
Hình thức hoạt động: Nhà phân phối, Sản xuất, Thương mại

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty cổ phần Sông Đà 5

Công ty cổ phần Sông Đà 5

Sản phẩm chính:
Quy mô:
Hình thức hoạt động: Sản xuất

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty TNHH SX TM & DVKT Thiên Đăng

Công ty TNHH SX TM & DVKT Thiên Đăng

Sản phẩm chính:
Quy mô:
Hình thức hoạt động: Dịch vụ, Nhà phân phối, Sản xuất

Liên hệ Nhà cung cấp
Công ty TNHH CN & DV viễn thông Nam Việt

Công ty TNHH CN & DV viễn thông Nam Việt

Sản phẩm chính: Thiết bị họp trực tuyến - hội nghị truyền hình Konftel55W, Model MT304 (không có dialpad)
Quy mô: 10 nhân viên
Hình thức hoạt động:

Liên hệ Nhà cung cấp

Liên hệ nhà cung cấp