Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

Tìm kiếm công nghệ

Văn Phòng Giám Định KHCN - TLO


Captcha
Đổi mã

Tải tờ khai

Đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký sáng chế

Để đăng ký nhãn hiệu, bằng sang chế các bạn hay tải mẫu tờ khai trên đây & điền đầy đủ thông tin sau đó gửi cho chúng tôi theo form của phòng giám định - TLO