Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

 • Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10

Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

Liên hệ nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

 • Hà Nội

Thông tin sản phẩm

I. Tính năng và đặc trưng kỹ thuật

 • Công suất : 10-30 kg/mẻ
 • Tiêu chuẩn đạt được: TCVN
 • Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:
 • Tiêu chuẩn kỹ thuất của vật liệu AC-Br
 • Kích thước hạt: 1,0 – 1,5 mm (≥96%)
 • Diện tích bề mặt riêng: > 850 m2/g
 • Độ ẩm: Dưới 5%
 • Dung lượng hấp phụ hơi Hg ở 30oC, với hơi Hg bão hòa ≥ 100 mg/g

II. Khả năng và lĩnh vực ứng dụng

 • Xử lý hơi Hg tại các cơ sở sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân
 • Xử lý hơi Hg từ các quá trình đốt rác thải sinh hoạt, công nghiệp và rác thải y tế
 • Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải  sinh hoạt, công nghiệp và rác thải y tế có phát sinh hơi thủy ngân

Sản phẩm liên quan

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

 • Phân tích đồng thời tất cả các nguyên tố hóa học
 • Mẫu phân tích có thể ở dạng lỏng, bột, khối rắn
12/05/2017 4:16:44 CH
Hệ thống tưới nước thông minh

Hệ thống tưới nước thông minh

Trạm sensor con: Kích thước: Dài 14.5 cm; Rộng: 8 cm; Cao: 14.5 cm. Khối lượng: 0,3 kg

12/05/2017 4:18:43 CH
Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Khảo địa chất công trình, thăm dò tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm tài nguyên nước, xâm nhập mặn, xụt lún và trượt lớp, quan trắc độ ẩm đất trong lĩnh vực nông nghiệp – tưới tiêu tự động.

12/05/2017 4:21:34 CH
Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ xử lý hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các loại vật liệu hấp phụ

12/05/2017 4:24:56 CH
Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải, sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

12/05/2017 4:27:44 CH

Liên hệ nhà cung cấp