Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

  • Quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước thải sau xử lý

Quy trình ứng dụng pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh BOD và độc tính của nước thải sau xử lý

Quy trình bao gồm các bước: lọc bỏ cặn của nước thải để tránh làm tắc đường ống dẫn; pha nước thải đã lọc bỏ cặn với dung dịch đệm và cấp hỗn hợp dung dịch vào khoang anốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; cấp tuần hoàn nước bão hòa oxy qua khoang catốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; đo dòng điện sinh ra nhờ MFC liên tục 

Liên hệ nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

  • Hà Nội

Thông tin sản phẩm

I. Tính năng và đặc trưng kỹ thuật

Quy trình bao gồm các bước: lọc bỏ cặn của nước thải để tránh làm tắc đường ống dẫn; pha nước thải đã lọc bỏ cặn với dung dịch đệm và cấp hỗn hợp dung dịch vào khoang anốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; cấp tuần hoàn nước bão hòa oxy qua khoang catốt của thiết bị MFC bằng bơm nhu động; đo dòng điện sinh ra nhờ MFC liên tục trong thời gian 20 phút, mỗi lần đo cách nhau 1 phút, thu thập và phân tích để lấy giá trị dòng điện trung bình; phân tích so sánh dòng điện trung bình thu được với dòng điện chuẩn và kết luận về hàm lượng BOD/toxic của chất thải.

II. Khả năng và lĩnh vực ứng dụng

Lĩnh vực công nghệ quan trắc môi trường


Sản phẩm liên quan

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

  • Phân tích đồng thời tất cả các nguyên tố hóa học
  • Mẫu phân tích có thể ở dạng lỏng, bột, khối rắn
12/05/2017 4:16:44 CH
Hệ thống tưới nước thông minh

Hệ thống tưới nước thông minh

Trạm sensor con: Kích thước: Dài 14.5 cm; Rộng: 8 cm; Cao: 14.5 cm. Khối lượng: 0,3 kg

12/05/2017 4:18:43 CH
Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Khảo địa chất công trình, thăm dò tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm tài nguyên nước, xâm nhập mặn, xụt lún và trượt lớp, quan trắc độ ẩm đất trong lĩnh vực nông nghiệp – tưới tiêu tự động.

12/05/2017 4:21:34 CH
Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ xử lý hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các loại vật liệu hấp phụ

12/05/2017 4:24:56 CH
Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải, sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

12/05/2017 4:27:44 CH

Liên hệ nhà cung cấp