Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

  • Sản phẩm vật liệu mang vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải

Sản phẩm vật liệu mang vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải

Xử lý ô nhiễm môi trường nước thải giàu ni tơ.

Liên hệ nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

  • Hà Nội

Thông tin sản phẩm

I. Tính năng và đặc trưng kỹ thuật

  • Vật liệu mang polyurethane sau khi chế tạo ra có thể ứng dụng trong xử lý nước thải, nước cấp…đặc biệt ứng dụng rất tốt trong xử lý nitơ. Vật liệu mang có thể sử dụng trong bể yếm khí, hiếu khí, lọc…
  • Qui trình được ứng dụng với quy mô phòng thí nghiệm, công suất tối đa 200 lít/mẻ
  • Ưu điểm: Vật liệu mang polyurethane có độ xốp 80-95 %. Khối lượng riêng biểu kiến 20-50 g/l. Diện tích bề mặt 4000-12000 m2/m3. Kích thước trung bình của mao quản 0,15- 0,4 mm. Kích thước hình khối lập phương 1 đến 3 cm. Tương đương với các sản phẩm ngoại nhập cùng chủng loại.

II. Khả năng và lĩnh vực ứng dụng

  • Xử lý ô nhiễm môi trường nước thải giàu ni tơ.

Sản phẩm liên quan

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

  • Phân tích đồng thời tất cả các nguyên tố hóa học
  • Mẫu phân tích có thể ở dạng lỏng, bột, khối rắn
12/05/2017 4:16:44 CH
Hệ thống tưới nước thông minh

Hệ thống tưới nước thông minh

Trạm sensor con: Kích thước: Dài 14.5 cm; Rộng: 8 cm; Cao: 14.5 cm. Khối lượng: 0,3 kg

12/05/2017 4:18:43 CH
Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Khảo địa chất công trình, thăm dò tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm tài nguyên nước, xâm nhập mặn, xụt lún và trượt lớp, quan trắc độ ẩm đất trong lĩnh vực nông nghiệp – tưới tiêu tự động.

12/05/2017 4:21:34 CH
Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ xử lý hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các loại vật liệu hấp phụ

12/05/2017 4:24:56 CH
Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải, sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

12/05/2017 4:27:44 CH

Liên hệ nhà cung cấp