Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

  • Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Thiết bị nghiên cứu hấp phụ xử lý hơi Hg 5-10 m3/giờ

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải, sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

Liên hệ nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

  • Hà Nội

Thông tin sản phẩm

I. Tính năng và đặc trưng kỹ thuật

  • Công suất : 5-10 m3/giờ
  • Tiêu chuẩn đạt được TCVN
II. Khả năng và lĩnh vực ứng dụng
  • Xử lý hơi Hg tại các cơ sở tái chế chất thải, sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân
  • Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ xử lý hơi Hg từ các quá trình đốt rác thải sinh hoạt, công nghiệp và rác thải y tế của các loại vật liệu hấp phụ ở quy mô pilot

Sản phẩm liên quan

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

Phân tích hàm lượng của các nguyên tố bằng máy gia tốc tĩnh điện

  • Phân tích đồng thời tất cả các nguyên tố hóa học
  • Mẫu phân tích có thể ở dạng lỏng, bột, khối rắn
12/05/2017 4:16:44 CH
Hệ thống tưới nước thông minh

Hệ thống tưới nước thông minh

Trạm sensor con: Kích thước: Dài 14.5 cm; Rộng: 8 cm; Cao: 14.5 cm. Khối lượng: 0,3 kg

12/05/2017 4:18:43 CH
Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Thiết bị thăm dò địa điện đa cực

Khảo địa chất công trình, thăm dò tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm tài nguyên nước, xâm nhập mặn, xụt lún và trượt lớp, quan trắc độ ẩm đất trong lĩnh vực nông nghiệp – tưới tiêu tự động.

12/05/2017 4:21:34 CH
Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Thiết bị nghiên cứu thí nghiệm hấp phụ hơi Hg

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ xử lý hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của các loại vật liệu hấp phụ

12/05/2017 4:24:56 CH
Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10

Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân - ACBr10

Xử lý hơi Hg tại các cơ sở sản xuất có phát sinh hơi thủy ngân

12/05/2017 4:28:10 CH

Liên hệ nhà cung cấp