Toggle navigation

Đăng nhập bằng

Đăng nhập bằng

Ít nhất 6 kí tự gồm chữ cái và số

Tìm kiếm công nghệ

Đặt hàng KHCN

- Để đăng ký gửi ý tưởng, các Quý khách thực hiện điền form thông tin bên phải. 
- Ghi chú: Quý khách nên liệt kê đầu bài KHCN dưới dạng file excel.Trong quá trình đăng ký tham gia, Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với:

Mr. Đặng Minh Quân
Email: minh.quan@vnu.edu.vn
Điện thoại: 0968 050394